درباره ما

Logo-Mark-IIاز فروردین ماه ۹۸ به صورت آزمایشی فعالیت خود را در جهت اطلاع رسانی در زمینه اخبار حوادث آغاز کردیم؛ از آنجایی که ایران عزیزمان همواره با حوادث گوناگون طبیعی و سوانح درگیر بوده و هست و سیل عظیم شایعات نیز همراه همیشگی اخبار حوادث محسوب می شود، برای اطلاع رسانی به هنگام، شفاف و دقیق وارد عرصه اطلاع رسانی شدیم تا از ذهن شما در برابر شایعات و اخبار غیر واقع محافظت کنیم؛ دانستن حق شماست.